Make your own free website on Tripod.com
Nancy León Santana
Zámecká 253
Velká Bystřice
Česká republika
 
Věc: Nabídka
 
Obracím se na Vás s nabídkou překladatelských a tlumočnických služeb ve španělském jazyce.
 
V případě Vašeho zájmu bych tyto práce prováděla externě na základě smlouvy o provedení práce na fakturu za smluvní ceny v tuzemsku nebo v zahraničí s možností cestování.
Uvítala bych Vaše vyjádření ohledně této nabídky s podmínkami pro případnou budoucí spolupráci. Přikládám curriculum vitae.

 

Dr. Nancy León Santana

 
 

 

CURRICULUM VITAE
 
 
OSOBNÍ ÚDAJE
 
Jméno a příjmení: Francisca Nancy León Santana
Titul: PhDr.
Národnost: Kubánská
Příslušnost: Česká
Datum a místo narození: 29.1.1956, Havana - Kuba
Stav: Vdaná
Adresa: Velká Bystřice 253, ul. Zámecká 783 53
Telefon: O68-5351446
e-mail: santana@iol.cz
 
 
ÚDAJE O VZDĚLÁNÍ
 
Odborné studium českého jazyka a literatury na FF UP, v Olomouci od 1977 do 1981
Doktorát z českého jazyka na FF UP v roce 1981
Státní zkoušky ze španělštiny na FF UP 1992 do 1995
Razítko soudního znalce španělského jazyka od roku 1992
 
PRAXE
 
V letech 1993 - 1996 jsem působila jako odborná asistentka španělštiny na Ostravské univerzitě.
Od prosince 1996 do 17.6.1998 jsem pracovala jako překladatelka a tlumočnice u španělské společnosti Energoinfo na projektu implantace informativního systému OPEN SGC obchodního řízení pro Severomoravskou energetiku (SME), kde jsem překládala a tlumočila, kromě z/do češtiny i ze slovenštiny a učila španělštinu pro pracovníky společnosti.
Od ukončení studia překládám převážně technické (návody na odsluhu a údržbu strojních zařízení z oboru elektro, strojírenství) a jiné odborné texty včetně obchodních a právních, a to v souvislosti s razítkem soudního znalce. Tlumočím pro podniky a firmy z různých oborů (energetika, hornictví, strojírenství atd.) při obchodních, pracovních, kulturních i jiných jednáních.
Nyní jsem osoba samostatně výdělečně činná, mám živnostenské listy na překladatelství a tlumočnictví a na výuku cizího jazyka. Založila jsem si vlastní soukromou jazykovou školu, zatím dvoujazyčnou – angličtina a španělština. Ve školním roce 1999 – 2000 (od záři) nastupuji externě na Katedru romanistiky Ostravské univerzity na místo zahraničního lektora na plný úvazek.
 
INFORMATIKA
 
Operativní systém Windows 95
Microsoft Office (Word, Excel)
T 602
Microsoft Exchange
Internet
 
 
JINÉ JAZYKY
 
Angličtina: Začátečník, studuji
Slovenština: Pasívní
 
 
PhDr. Francisca Nancy León Santana
 
 
 
Curriculum Vitae uzavřeno 3. května 1999